Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Đem đồ cũ chào mừng năm học mới 2013 -2014

Cuốn “Tiếng Anh 6” của NXB Giáo dục (TA6) tái bản lần thứ 11, nộp lưu chiểu tháng 6/2013 vẫn đầy những hình ảnh và thông tin lạc hậu. Mười năm (10) trước, người viết đã góp ý với Sở GD & ĐT địa phương bằng văn bản. Thế mà “vũ như cẩn” suốt một thập kỷ. Ngao ngán quá! Nay trích đăng vài cái cho các bằng hữu xem chơi.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

SÁNG TẠO CHỮ MỚI
Mình hay viết về chuyện xã hội, những điều tai nghe mắt thấy giữa đời. Để khỏi mang tiếng bày đặt, mình thường ghi chú rõ ai nói, ở đâu. Thông qua sự kiện đó, mình nói lên một số suy tư của cá nhân mình. Nhắc tới ai chỉ là cái cớ, không hề có ý “làm phiền” người ấy. Trọng tâm bài không nhằm “chê bai” cá nhân người ấy. Gần đây, một người bạn mình góp ý, “Họ cũng là nạn nhân, rất đáng thương. Họ không thoát khỏi được cái môi trường sống hiện nay. Cậu viết thế hơi không phải.” Mình cũng cảm thấy bạn có lý, và không muốn hiểu nhầm là có ác ý, đành “delete” một entry. Biết sao đây? Nói thì mắc, không nói cũng tức khí. Thôi nói vu vơ vậy, ai tin thì tin, không dẫn chứng chi tiết nữa.