Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Mại mai giả ca (Bài thơ của người bán mai)


賣 梅 者 歌      Mại mai giả ca
  

十 年 樹 一 梅             Thập niên thụ nhất mai
日 日 常 掃 洒         Nhật nhật thường tảo sái
梅 與 我 為 朋         Hoa dữ ngã vi bằng
親 情 甚 相 愛         Ân tình thậm tương ái.

Lão tú tài (dịch ra Hán Văn bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên)


老 秀 才                    Lão tú tài

年 年 桃 花 開                 Niên niên đào hoa khai
又 見 老 秀 才                 Hựu kiến lão tú tài
路 邊 墨 紙                 Lộ biên trần mặc chỉ   
迎 群 人 往 來                 Nghinh quần nhân vãng lai

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Người lái đò là ai?Không biết tự bao giờ người ta sử dụng cụm từ NGƯỜI LÁI ĐÒ để ám chỉ các giáo viên, giáo sư,… những người làm nghề sư phạm. Một người nói, vài người khác bắt chước theo. Thế là thành một cụm từ quen thuộc, nghe đọc mãi khắp mọi nơi.

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Văn tế Văn hào Nhất Linh Nguyễn Tường Tam của Vũ Hoàng Chương (Sưu tầm)

Than ôi!

Đời chính trị lông hồng gieo núi Thái, ngẩng đầu lên sấm sét vẫn chưa nguôi;
Việc văn chương một tấc để ngàn thu, ngoảnh mặt lại đá vàng sao khỏi thẹn.
Muốn gào to hồn phách anh linh;
Để vọng khắp giang sơn tam biến.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

GIỠN CHỐN SÂN TRƯỜNG (23)

             

             - Chú Thoá ơi! Đánh trống cho với!
            Tiếng cô Ngọc Thuỷ, tổ trưởng Sinh Hoá kêu giật giọng từ trên thềm phòng giáo viên. Chú Thoá ngước nhìn đồng hồ, rồi nói:
            - Y xì, mười lăm phút ra chơi. Dạy bình thường mấy cô mà nghiêm túc được như ri thì quá hay! Người ta mà cũng lắm kiểu hí, khi nắng khi mưa.
           

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

GIỠN CHỐN SÂN TRƯỜNG (22)Chương 7
            Sáng chủ nhật. Trường Quảng Phong vẫn hoạt động không kém ngày thường. Tám phòng học điện sáng, quạt quay và văng vẳng tiếng thầy cô giảng bài. Chú Thoá ngước nhìn đồng hồ, tám giờ ba mươi lăm phút, rồi ra gõ trống, miệng lẩm bẩm:
            - Chủ nhật mà cũng không nghỉ được!