Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Lão tú tài (dịch ra Hán Văn bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên)


老 秀 才                    Lão tú tài

年 年 桃 花 開                 Niên niên đào hoa khai
又 見 老 秀 才                 Hựu kiến lão tú tài
路 邊 墨 紙                 Lộ biên trần mặc chỉ   
迎 群 人 往 來                 Nghinh quần nhân vãng lai


多 客 買 他 字                 Đa khách mãi tha tự
無 邊 嘆 好 哉                 Vô biên thán hảo tai
飛 龍 與 舞 鳳                 Phi long dữ vũ phụng
一 筆 中 上 臺                 Nhất bút trung thượng đài

年少                  Ái giả mỗi niên thiểu
何 方 自 安 排                 Hà phương tự an bài
紅 紙 減 光 色                 Hồng chỉ giảm quang sắc
寒 墨 研 中 哀                 Hàn mặc nghiễn trung ai
   

老 人 尚 此 地                 Lão nhân thượng thử địa
行 人 不 知 誰                 Hành nhân bất tri thuỳ
落 葉 黃 紅 紙                 Lạc diệp hoàng hồng chỉ 
天 空 輕 雨 飛                 Thiên không khinh vũ phi


今 年 桃 滿 開                 Kim niên đào mãn khai
沒 見 老 秀 才                             Một kiến lão tú tài
千 古 人 何 在                 Thiên cổ nhân hà tại ?
魂 兮 不 歸 來                 Hồn hề bất quy lai.

乙酉 春                                    Ất Dậu xuân

Nguyên tác:        Ông đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay

Nhưng mỗi năm một vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài đường mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?

                                                            Vũ đình Liên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét