Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Trò Ba đeo kính (Sưu tầm)
Đây là một bài học thuộc lòng tôi được học hồi lớp Ba (1958). Lâu ngày rồi, tôi gắng nhớ lại có lẽ không chính xác lắm, Tuy nhiên, nó là một bài thơ  hay, ý nghĩa giáo dục đậm đà, phù hợp với lứa tuổi 9, 10 tuổi. Xin chia sẻ với các bạn. VB

Trò Ba đeo cặp kính dâm
Than rằng trời đất tối tăm mịt mờ
Vội vàng đổi kính màu lơ
Than rằng trời đất bây giờ hoá xanhBa ta lại muốn chơi hoanh
Thay đôi kính trắng nhìn quanh khắp nhà
Than rằng muôn vật hoá nhoà
Mẹ Ba thấy vậy, bảo Ba đôi lời:


“Muốn trông cho rõ sự đời
Mà con đeo kính nực cười lắm thay
Có mau bỏ kính ra ngay
Nhìn bằng mắt thật hoạ may khỏi nhầm.”

1 nhận xét: